‘Nooit meer teruggekomen’

Geschiedschrijving over tijdens de Tweede Wereldoorlog weggevoerde Amstelveners

Amstelveen Oranje is in 2015 gestart met een project onder de werktitel “Nooit meer terug gekomen”.
Dit meerjarige project vraagt in diverse uitingsvormen aandacht voor de achtergrond van uit Amstelveen (Nieuwer Amstel) weggevoerde burgers, met name Joden en mensen uit het verzet, tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hoe heeft uitsluiting en uiteindelijke wegvoering van buren en vrienden, van stadsgenoten, kunnen plaatsvinden binnen deze relatief kleine samenleving?
Deze indringende vraag staat binnen het project centraal. En deze weinig belichte duistere periode in de Amstelveense geschiedenis wordt aan de hand van o.a. verhalen, artikelen, persoonlijke getuigenissen en foto’s zichtbaar gemaakt.

Amstelveen Oranje wil met het vertellen en doorgeven van dit verhaal aan volgende generaties bijdragen aan een zinvolle maatschappelijke discussie over (het voorkomen van) discriminatie, uitsluiting en vervolging en het belang aangeven van het werken aan een samenleving waarin vrijheid en verbinding centraal staan.

De projectgroep houdt zich (in samenwerking met o.a. de vereniging Historisch Amstelveen en de werkgroep Ontmoeten en Herdenken) momenteel bezig met:
· Bronnenonderzoek (o.a. interviews met overlevenden en getuigen)
· Digitaliseren van fotomateriaal
· Het opzetten van een educatief programma voor jeugd en jongeren
· Het begeleiden van wetenschappelijk onderzoek
· Het onderzoeken van geschikte herdenkingsvormen in het straat beeld van Amstelveen

Wij zijn op zoek naar mensen die ons meer kunnen en willen vertellen over persoonlijke ervaringen, getuigenissen of gebeurtenissen rond het thema van de wegvoering van Amstelveners.
Kunt u ons hiermee helpen? Kent u nog mensen of verhalen over Joodse medeburgers, over personen uit het verzet of onderduikverschaffers in Amstelveen? Neem dan contact op met projectleider Hugo van der Kooij (hvdkooij@ziggo.nl of 0651263302).

Tags: