Broersepark

Het monument “Aan hen die vielen”

De allereerste herdenking na de 2e Wereldoorlog vond plaats op 10 mei 1945 bij een inderhaast getimmerd houten kruis van witgeschilderde planken met het opschrift: “Aan hen die vielen” voor de ingang van het Broersepark aan de Amsterdamseweg. Amstelveen was in 1945 nog een kleinschalige gemeente rondom Het Oude Dorp – Handweg – Keizer Karelpark – Amsterdamseweg tot de Kalfjeslaan. Was er op die datum een betere plaats zo dichtbij het fraaie Wandelpark voor een monument ter nagedachtenis aan de vele Amstelveners die hun leven hadden gegeven in die vijfjarige oorlog van 1940 – 1945?

Burgemeester Haspels had inmiddels al een eerste aanzet gegeven tot de oprichting van de Vereniging tot “Viering van Nationale Feestdagen” (de oude vorm van Amstelveen Oranje. En zoals bekend wordt de Herdenking jaarlijks op de 4e mei op deze zelfde plaats gehouden, en georganiseerd door de V.N.F.

Dit monument is vijf jaar later vervangen door het huidige monument van de Amstelveense beeldhouwer Theo Bennes, getiteld: “Aan hen die vielen”. Bennes koos voor zijn ontwerp drie omhoogstrevende zuilen die het beeld van de verslagenheid en de droefenis dragen in de figuur van een treurende vrouw. De vrouw heeft een palmtak in de hand die de overwinning symboliseert, dwars door dood en ondergang heen. De drie zuilen zijn gezaagd uit één blok harde Franse kalksteen, dat ongeveer 6000 kilo weegt, het voetstuk is van Zweeds graniet. Het beeld van de vrouw is ook uit één blok kalksteen van bijna 3500 kilo gehouwen. En – een aardig detail – het meisje dat de juiste soepele lijnen bezat om de beeldhouwer tot model voor zijn treurende vrouw te dienen, was in de oorlog koerierster geweest.

Op donderdag 4 mei 1950 om 19.15 uur begon de plechtige onthulling van het monument door de acht jaar oude Han van der Leek. De jongen was geboren in 1942, na de fusillering van zijn vader in de duinen bij Bloemendaal.