Tag: Nooit meer teruggekomen

Herdenking Nieuws
Op maandag 8  mei verstrekte het bestuur van de Stichting Amstelveen Oranje - in het bijzijn van Burgemeester Mirjam van 't Veld - aan historicus Prof. Bart Wallet (VU) de opdracht tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar - en uiteindelijk het schrijven van een boek over - de lotgevallen…
Herdenking

Historisch besef Amstelveen belangrijk voor de toekomst

Het college van B en W heeft in het kader van MensenMakenAmstelveen ingestemd met het project ‘Nooit meer teruggekomen’. Hierdoor hoopt het college het historisch besef en gevoel van verbondenheid met Amstelveen en tussen inwoners onderling verder te vergroten en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Tevens worden twee…