Herdenken

Herdenken

In 2020 was er een aangepaste 4 mei herdenking in verband met de corona-crisis. Amstelveen Oranje hoopt in het voorjaar van 2021 weer een volledig programma te kunnen presenteren!

Algemeen
In Amstelveen worden jaarlijkse diverse herdenkingen gehouden. Amstelveen Oranje is betrokken bij de organisatie van diverse herdenkingen zoals de 4 mei herdenking en de besloten herdenking bij het monument van Anton de Lange aan de Nesserlaan. Maar ook is er bijvoorbeeld de jaarlijkse Indië-Herdenking in het Broersepark op 14 augustus, georganiseerd door de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië.

Klik in het linkermenu voor meer informatie over herdenken in Amstelveen.

Herdenken in Amstelveen bij het monument in het Broersepark. [Beeld: Anko Stoffels]

----

Geef vrijheid door

De komende jaren doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei een appèl op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Dit doet het comité tussen 2016 en 2020 onder de slogan Geef vrijheid door. Ieder jaar nodigt het comité een auteur uit om vanuit dit meerjarenthema een basistekst te schrijven. Deze tekst wordt geschreven ter inspiratie van allen die een herdenking of viering organiseren op of rondom 4 en 5 mei. Op basis van deze tekst wordt door het Nationaal Comité een inspiratiedossier samengesteld en worden cartoons gemaakt.

In 2019 heeft Khadija Arib de jaarthematekst geschreven [klik hier]. De jaartheamtekst voor 2020 wordt binnenkort bekend.

In vrijheid kiezen

Het jaarthema van 2019 luidde  In vrijheid kiezen. Met dit thema sloot het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien waren er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen.  Het comité stond stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.

[Bron: Nationaal comité 4 en 5 mei]

Indië Herdenking - 14 auagustus 2020

De Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië houdt jaarlijks op 14 augustus een herdenking bij het Indië-monument  in het Broersepark. De Nationale Herdenking bij het Indië Monument in Den Haag is op 15 augustus. De Amstelveense herdenking wordt een dag eerder gehouden om mensen de gelegenheid te bieden de 15e bij het monument in Den Haag aanwezig te zijn. Ook in de Tweede Kamer wordt jaarlijks op 14 augustus - een dag eerder dus - een korte besloten herdenking gehouden bij de plaquette in de hal van het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Amstelveen Oranje
Van Heuven Goedhartlaan 630
1181LP
Amstelveen

info@amstelveenoranje.nl
020 617 71 73