Monumenten

Monumenten

Monument Nooit meer teruggekomen

Prins Bernhardlaan

Het monument "Nooit meer teruggekomen" werd donderdagavond 24 september 2020 officieel onthuld. Een monument met 166 namen van Joodse Amstelveners die na de Tweede Wereldoorlog nooit meer terugkeerden.

Broersepark

De allereerste herdenking na de 2e Wereldoorlog vond plaats op 10 mei 1945 bij een inderhaast getimmerd houten kruis van witgeschilderde planken met het opschrift: “Aan hen die vielen” voor de ingang van het Broersepark aan de Amsterdamseweg.

Lees meer »

Nesserlaan

Op zondagmiddag 6 oktober 1945 werd op de Nesserlaan het monument onthuld ter nagedachtenis aan Anton de Lange – precies op de plaats waar hij was neergevallen. Het gedenkteken bestaat uit een granieten kruis met een bronzen Christusbeeld. Antons naam staat in het betonnen voetstuk gebeiteld.

Lees meer »
Amstelveen Oranje
Van Heuven Goedhartlaan 630
1181LP
Amstelveen

info@amstelveenoranje.nl