Nieuws

Geen grootse Koningsdag en 5 mei-viering 2020

Geen grootse Koningsdag en 5 mei-viering 2020

Ons land en de wereld om ons heen zijn in de greep van het coronavirus. Onze gedachten gaan daarbij in de eerste plaats uit naar de slachtoffers en hun families. U heeft waarschijnlijk, net als wij, de persconferentie van 23 maart, van ons kabinet gezien. De nieuwe maatregelen zijn fors en gelden tot 1 juni. Oranjevereniging Amstelveen kan niet anders dan alle festiviteiten op Koningsnacht, Koningsdag en de viering van 75 jaar bevrijding op 5 mei af te gelasten.


Gezondheid gaat boven alles ook al is het voor Stichting Amstelveen Oranje een treurig besluit. De voorbereidingen voor de viering van de diverse feestdagen waren zo goed als rond, en door veel mensen is er keihard gewerkt aan geweldige programma’s die nu geen doorgang kunnen vinden.

De diverse comunicatie- uitingen zullen dit jaar niet verschijnen.

Sponsors en adverteerders zullen hierover worden benaderd door de Oranjevereniging. Wij hopen dat sponsoren ons blijven steunen met hun sponsorbijdragen.

Voor de Nationale Herdenking op 4 mei en de viering van 75 jaar Vrijheid op 5 mei wordt een vorm ontwikkeld die past bij de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons nu bevinden. In overleg met de gemeente Amstelveen hopen wij een programma op te stellen dat rekening houdt met de aangescherpte maatregelen. Wij beraden ons op een eventuele alternatieve invulling voor Koningsdag en 5 mei en komen hier na 2 april met een aangpast programma.

Als  Stichting Amstelveen Oranje zijn wij zeer betrokken met de inwoners en ondernemers in Amstelveen. Koning Willem Alexander beëindigde zijn toespraak vrijdag 20 maart met de woorden: “2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en beleeft het op een andere manier. Maar ik hoop en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blijven verbinden.”

Voor Stichting Amstelveen Oranje staan de festiviteiten rondom Koningsdag en 4/5 mei altijd in het teken van ontmoeting en verbinding. Laten wij hopen dat wij dit samen met u in de toekomst weer gestalte kunnen geven.

Wij wensen u veel sterkte toe in deze onzekere tijden. Blijf gezond en heb oog voor elkaar!

Sharing is caring:

Amstelveen Oranje
Van Heuven Goedhartlaan 630
1181LP
Amstelveen

info@amstelveenoranje.nl
020 617 71 73