Nieuws

Bijzondere 12e Amstelveense Veteranendag 2018

Bijzondere 12e Amstelveense Veteranendag 2018

Amstelveen – De Amstelveense veteranen werden op zaterdag 23 juni in de huiskamer van het raadhuis bedankt voor hun inzet in dienst van vrede, nu en in het verleden. Veteranen zijn alle (ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden, of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband.


In Amstelveen wonen zo’n 250 veteranen. Een goede opkomst zorgde voor een veelbelovend samenzijn, die van start ging met een kopje koffie of thee en een koekje. Het Harmonie Orkest Amstelveen speelde bij binnenkomst mooie muziek en er werd een witte anjer links opgespeld: https://www.veteranendag.nl/de-witte-anjer/.

Welkom

Burgemeester Bas Eenhoorn heette allen van harte welkom. Hij plaatste de historie van veteranen in historisch perspectief vanuit de Tweede Wereldoorlog tot het heden. Nederlandse veteranen hebben in tientallen missies, verspreid over de wereld, hun bijdrage geleverd aan vrede, veiligheid, gerechtigheid en stabiliteit.

Hierna blies trompettist Nico Schimmel, dirigent van het Harmonie Orkest Amstelveen, de 'Last Post' op een originele klaroen. Deze klaroen was van een infanterist hoornblazer, die bij de verdediging van de Gebbenberg in 1940 is gebruikt. De twee minuten stilte daarna werden gevolgd door het gezongen Wilhelmus.

Opnieuw nam de burgemeester vervolgens het woord. Hij legde het accent op de ontmoeting van vandaag, het met elkaar praten en ervaringen delen. Zijn woorden benadrukten ‘het begrip tonen voor elkaar’. Hij inspireerde de zaal door met de microfoon in de hand korte interviews in de zaal te houden. ‘Hoe ging het met u toen u terugkwam?’ ‘Hoe reageerde uw thuisfront, uw familie, bekenden?’ ‘Hoe was de nazorg door Defensie?’

Vertrouwen

Diverse antwoorden kwamen overeen. Sommige ouderen die naar het voormalig Nederlands-Indië waren gezonden, of naar een klein dorpje in Nieuw-Guinea in 59/60-er jaren, praten zelden over wat hen is overkomen. Dat moet je zelf verwerken!’, werd een aantal keren gehoord. Een Libanonganger vertelde dat je vaak in je omgeving moet uitleggen wat de uitzending in wezen inhield. En nazorg door defensie was in die tijd nog niet aan de orde. De gedeelde woorden van de ondervraagde veteranen en de houding van de rustige interviewer zorgden voor een sfeer van vertrouwen. Dat was heel mooi.

Aan het eind van dit samenzijn bedankte de burgemeester het Harmonie Orkest Amstelveen voor de muzikale omlijsting en Scouting Hedera voor de begeleiding van het evenement, waarna het hele gezelschap naar het restaurant van het raadhuis liep. Aldaar werd een heerlijke Indische maaltijd van restaurant Toko Madjoe geserveerd en kon eenieder ervaringen delen. Gemoedelijkheid en belangstelling voor elkaar kenmerkten de tafelgesprekken. Bijzonder, dit eerbetoon voor de Amstelveense veteranen.

Sharing is caring:

Amstelveen Oranje
Van Heuven Goedhartlaan 630
1181LP
Amstelveen

info@amstelveenoranje.nl
020 617 71 73

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.