Nieuws

Wilbert Hartman nieuwe voorzitter Stichting Amstelveen Oranje

Wilbert Hartman nieuwe voorzitter Stichting Amstelveen Oranje

Amstelveen - Met de overhandiging van een iPad met daarop het digitale archief van Amstelveen Oranje heeft oud-voorzitter van Amstelveen Oranje, Frank Kuyper, per 1 oktober symbolisch het stokje doorgegeven aan zijn opvolger Wilbert Hartman. ‘Ik vond het tijd voor de jongere generatie om verder vorm te geven aan wat wij als Amstelveen Oranje betekenen voor onze inwoners,’ aldus Frank.


Andere rol
Frank Kuyper is zes jaar voorzitter geweest. Onder zijn leiding is de rol van Stichting Amstelveen Oranje breder geworden en kwam de focus meer te liggen op het thema ‘vrijheid’. Frank: ‘Met oog voor onze traditionele taken zoals het organiseren van Koningsdag, herdenkingsbijeenkomsten en bevrijdingsfeest zijn we ons ook gaan richten op projecten die te maken hebben met thema’s als leven in vrijheid en verbinding in de samenleving. Op deze manier spelen we meer in op wat er nu in Amstelveen leeft.’

De oud-voorzitter heeft met veel plezier invulling gegeven aan zijn voorzitterstaken. ‘Er zijn prachtige projecten en initiatieven tot stand gekomen. Ik denk daarbij aan het tegeltjesproject met de scholen (waarbij leerlingen van diverse scholen samen een tegelwand over vrijheid creëren, red.) en de realisatie van het monument ‘Nooit Meer Teruggekomen’. Iedereen begrijpt hoe belangrijk het begrip vrijheid voor een samenleving is.’ Afgelopen jaar kon de viering van 75 jaar vrijheid door de Coronacrisis niet doorgaan. ‘Heel jammer. Aan de andere kant legt deze tijd, waarin een heleboel niet kan, juist de focus op vrijheid,’ zegt hij. Ik ben dan ook heel dankbaar voor de ondersteuning die we van de gemeente en onze supporters hebben gekregen.

Opvolger gaat zorgen voor vernieuwing
Alle vertrouwen heeft de oud-voorzitter in de kwaliteiten van zijn opvolger, Wilbert Hartman. Deze laat weten Amstelveen Oranje qua thematiek een prachtig comité te vinden. ‘Ik verheug me erop de vernieuwingsslag, die reeds is ingezet, verder inhoud te geven. We kijken naar mogelijkheden om meer doelgroep gericht onze activiteiten en evenementen vorm te geven. Genoemde thema’s zullen aandacht blijven krijgen in nieuwe programma’s en projecten.’

‘We willen onze inwoners, en vooral jongeren, bewust blijven maken van het belang van in vrijheid kunnen leven.’ We denken na over hoe we met ons nieuwe programma, vieringen en herdenkingen meer verbinding kunnen creëren tussen bewoners. Tussen buren, tussen jong en oud en tussen de verschillende culturen.’

Wilbert ziet ook kansen in uitbreiding van online-activiteiten. ‘En vanzelfsprekend hopen we dat we in 2021 het complete draaiboek voor het 75-jarige vrijheidsfeest nu wél door kunnen laten gaan. Dat zou fantastisch zijn,’ besluit hij.

Kijk voor meer informatie op www.amstelveenoranje.nl

Sharing is caring:

Amstelveen Oranje
Van Heuven Goedhartlaan 630
1181LP
Amstelveen

info@amstelveenoranje.nl
020 617 71 73