top of page

Vlaggenprotocol

flag-g2b3a41e18_1920-NEWSDETAIL.jpg
Goed gebruik van de Nederlandse vlag

Elk jaar weer worden wij bedolven onder de vragen van inwoners over hoe er met de vlag omgegaan moet worden en hoe er precies gevlagd moet worden op bijvoorbeeld
Koningsdag en op 4 en 5 mei.

De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag behoort overal waar zij op het Nederlands grondgebied wordt ontplooid, de ereplaats te hebben. Bij de Nederlandse vlag gaat het om traditie, wellevendheid en etiquette. Met symbolen van de Staat ga je eerbiedig, fatsoenlijk en netjes om.

Hijsen van de vlag

De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (als zij halfstok is bevestigd) nimmer de grond raakt of het verkeer kan hinderen. Nederlandse of buitenlandse vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden of te blijven. Elke vlag moet bij zonsondergang worden neergehaald en eventueel bij zonsopgang weer worden gehesen.

Halfstok vlaggen
Met betrekking tot de Nederlandse vlag
Wanneer mag ik de vlag uitsteken en wanneer niet

Voor het uitsteken van de vlag vanaf rijksgebouwen is door de minister-president in 1980 een vlaginstructie vastgesteld. Deze vlaginstructie geldt ook voor lokale overheden. Voor particulieren en private instellingen bestaat een dergelijke instructie niet, maar desgevraagd wordt hen geadviseerd onderstaande instructie te volgen.

 

Het uitsteken van de vlag gebeurt op de onderstaande dagen (als deze dag op een zondag of op erkende christelijke feestdag valt, dan geldt de datum tussen haakjes:

 

31 januari (1 februari) 

27 april (26 april)  

4 mei (4 mei) 

5 mei (5 mei) 

17 mei (18 mei) 

15 augustus (16 augustus)

3e dinsdag van september 

7 december (8 december)   

15 december (16 december)    

Verjaardag van Prinses Beatrix

Koningsdag (Koningsavond)

Dodenherdenking: halfstok vlaggen
vanaf 18:00 uur tot zonsondergang

Bevrijdingsdag

Verjaardag van Koningin Máxima

Formele einde van de Tweede Wereldoorlog

Prinsjesdag: opening van de Staten-Generaal
(alleen in Den Haag)

Verjaardag prinses Amalia

Koninkrijksdag

Op Koningsdag en op bovengenoemde verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag uitgestoken met oranje wimpel. Bij bijzondere gebeurtenissen in de Koninklijke familie (zoals geboorte, huwelijk en overlijden) kan er een speciale regeling afgekondigd worden.

Ten teken van rouw wordt de vlag half stok gehesen. Hierbij wordt eerst de vlag tot de top gehesen, waarna ze langzaam wordt neergehaald totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggenlijn wordt vastgebonden. De vlag mag nooit de grond raken of ergens tegenaan slaan. Dreigt dit te gebeuren, dan dient de vlag met de uiterste blauwe punt aan de vlaggenlijn te worden vastgebonden.

 

Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam in top gehesen en vervolgens op de zelfde wijze neergehaald. Alleen daar waar een officiële herdenking plaatsvindt wordt de vlag na het spelen van het Volkslied langzaam en statig in top gehesen. Op alle andere plaatsen blijft de vlag halfstok.

De kleuren van de Nederlandse vlag zijn helder vermiljoen, helder wit en kobalt blauw. Een vlag moet schoon zijn en er behoort geen versiering of andere toevoeging te worden aangebracht. Een verkleurde of versleten vlag steken wij niet uit. Over de afmetingen van de vlag zijn geen voorschriften opgesteld, maar in het algemeen dient de verhouding 3:2 (lengte:breedte) te zijn

bottom of page